Místo pro konání akcí je mnohem víc, je-li součástí místní komunity
Jakékoli místo pro konání kulturních a společenských akcí je odrazem komunity a oblasti, v níž se
nachází. Karlín se od první události konané ve Fóru Karlín 11. června 2014, tedy před více než pěti
lety, výrazně proměnil. Jedním z motorů minulých i budoucích změn je i společnost Karlín Group.
Společnost Karlín Group není pouze developer. Jejím hlavním cílem vždy bylo vytvářet příjemnou
atmosféru a přinášet vynikající architekturu a pozitivní energii. Vždy se snažila, aby se z Karlína stala
oblast, kde lidé budou chtít bydlet, pracovat a bavit se.

Když se objevila příležitost převzít Fórum Karlín, bylo ihned jasné, že se společnosti Karlín Group ve
spolupráci se Sergem Grimauxem, který má velmi bohaté zkušenosti v oblasti živé zábavy, otevírá
další možnost, jak pokračovat v naplňování svého poslání a jak se stát ještě významnějším hráčem
v tomto zajímavém odvětví. Dostala rovněž příležitost být opět průkopníkem a přinést do České
republiky nový mezinárodní koncept Smart Venue.

„Spolupráce se skupinou vizionářů je nejlepší možný scénář, který jsem si mohl přát pro obnovení
svého plně aktivního působení v oblasti živé zábavy v České republice. Byl jsem u vytváření
dominantní síly v oblasti promotérství a zakládal jsem první a doposud nejefektivnější společnost pro
prodej vstupenek v zemi a dnes budu mít na starosti rozvoj nejúžasnějšího prostoru pro živou zábavu
v České republice. Přizpůsobovat celé to široké spektrum aktivit budoucnosti je jeden
z nezajímavějších, možná úplně nejzajímavější, projekt, na němž jsem se v posledních letech podílel.“
uvádí Serge Grimaux.

„Od chvíle, kdy jsem před 30 lety přijel do Prahy, jsem si přál zapojit se do fungování hudební scény
v České republice, a konkrétně v Karlíně. Dlouhou dobu jsem nemohl najít to správné místo pro
takovýto projekt, dokud nevzniklo Fórum Karlín. Je to začátek nové a vzrušující cesty. Doufáme, že
hudebníci všech stylů, od jazzu, rocku, reggae a dalších, hrající v Praze budou chtít vystupovat u nás,
a že jejich fanoušci budou nadšení, že mohou své oblíbené umělce vidět ve Fóru Karlín.“ uvádí Serge
Borenstein.

Všestranné, intuitivní a inteligentní
SmArt Venue je místo pro živou zábavu vytvořené podle návštěvníků, kteří do něho přicházejí, nikoli
podle plochy, kterou zabírá. Jedná se o všestranný prostor.
SmArt Venue je vstřícné vůči organizátorům akcí, neboť jim vždy a bez ohledu na okolnosti přináší
nejlepší finanční podmínky a nejvyšší potenciální příjmy, ale také nejlepší služby. Zároveň jim
pomáhá maximálně propagovat jejich akce, aby vždy splnily svůj účel. Jedná se o intuitivní prostor.
SmArt Venue je centrem dění, kde členové ad hoc komunity mohou uspořádat koncert, konferenci,
sportovní akci nebo jakoukoli jinou živou akci, kde spolu mohou komunikovat nejrůznějšími způsoby
včetně nejmodernějších technologií. Jedná se o inteligentní prostor.

Naším cílem také je, aby Fórum Karlín bylo méně nákladné a méně drahé místo pro organizátory akcí,
kteří se rozhodují, zda se pustí nebo nikoli do nového projektu.

To vše jsme začali realizovat od převzetí prostoru na konci června tohoto roku a budeme v této práci
pokračovat v následujících měsících, a to zejména díky následujícím změnám:

1. Nastavení podmínek pronájmu již nebude “statické” podle čtverečních metrů, ale
“dynamické” s velmi nízkým základním garantovaným nájmem, který bude následně upraven
dle příjmů z prodeje vstupenek.
2. Zvuková technika a osvětlení bude trvale nainstalováno a zákazník za něj zaplatí pouze, pokud
je bude využívat. Tím se výrazně sníží náklady spojené s pronájmem, neboť nebude nutné
hradit dopravu, instalování a odinstalování technického zařízení.
3. Bude vytvořeno oddělení pro marketing a propagaci, jehož hlavním cílem bude propagovat
akce díky velice aktivnímu využívání digitálních médií. V současné době půjde zejména o
Instagram. Tím osloví nejen komunitu lidí kolem Fóra Karlín ale i další potenciální
návštěvníky, a pomůže tak organizátorům akce prodat maximální počet vstupenek.
4. Fórum Karlín se stane přívětivým místem. Jakmile bude návštěvník vpuštěn dovnitř, obklopí
ho příjemná atmosféra, osvětlení a hudba. Najde zde nabídku kvalitních jídel a nápojů s
aktivní obsluhou.
5. Fórum Karlín se stane neutrální z hlediska uhlíkové stopy díky ukončení používání
jednorázových plastových výrobků, jako jsou plastové kelímky. Ty budou nahrazeny
opakovaně použitelnými produkty.
6. Platby za jídlo, pití a další produkty, vč. šatny, bude možné provádět pouze bezhotovostními
transakcemi za použití kreditení a debetní karty, Apple Pay, Google Pay nebo jakékoliv jiné
dostupné elektronické platební platformy. Hotovost již nebude ve Foru Karlín vítána.

Být chytrý znamená také zajistit, že všechny rozmanité funkce a prvky, které místo nabízí a které
nebyly doposavad využívány, budou využity naplno.
Být chytrý znamená také zařadit do programu další typy akcí v nejrůznějších konfiguracích a pro
nejširší divácké spektrum.

Klub Fóra Karlín
Naším cílem je pořádat co největší množství různých akcí, proto jsme připravili konfiguraci prostoru
s kapacitou 1 500 osob, kterou jsme nazvali „Klub Fóra Karlín“. Jeviště je postaveno blíže prostoru
kolem hlavního baru a balkóny jsou ve dvou patrech. Fanoušci a hudebníci budou mít poprvé možnost
vychutnat si v Česku takto intimní, pohodový a vzrušující zážitek.
Místo pro každého. Místo, kde nesmí nikdo chybět.
Koncert ve Fóru Karlín nezačne, když umělec vyjde na jeviště, ale když se fanoušci o události poprvé
dozvědí a když si koupí vstupenku, pokračuje, když fanoušci vstoupí dovnitř, a vyvrcholí, když začne
hrát živá hudba. Díky tomu jim zůstanou nezapomenutelné vzpomínky.
Zahájení provozu Fóra Karlín znamená pro Karlín Group významný krok ve snaze vytvořit silnou
platformu pro živou zábavu v České republice.
Jsme velice hrdí na to, že vše začalo v Karlíně, ikonické pražské čtvrti.
Organizátorům akcí vzkazujeme: Nezáleží nám na pronájmu, záleží nám na vaší akci!
Fanouškům vzkazujeme: Nestaráme se pouze o vstup na akci, staráme se o vás!

Vítejte na prahu nové éry živé zábavy v České republice

Vítejte ve Fóru Karlín