Skupina Mrakoplaš, která již devátým rokem připravuje ( pod záštitou 3. lékařské fakulty UK, FNKV v Praze a Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi) benefiční koncerty na podporu výzkumu  Alzheimerovy nemoci, spojila své síly s mladoboleslavskou celt-folkovou skupinou Isara a od ledna 2020 se bude společně s touto kapelou boji proti Alzheimerově nemoci věnovat každý měsíc.

Skupina Mrakoplaš, která se jmenuje podle nedostudovaného čaroděje ze série velmi oblíbených knížek ” Úžasná Zeměplocha” spisovatele Terryho Pratchetta, připravuje na rok 2020 rozšíření aktivit na podporu výzkumu Alzheimerovy nemoci. Nejen, že na podzim zrealizuje už 9. ročník benefice Mrakoplaš kontra Alzheimer, ale spojila se se skupinou Isara, která každý měsíc pořádá v Mladé Boleslavi multižánrové koncerty „Na scestí“, kam si pravidelně zve své hosty a stojí i za úspěšným letním festivalem ISARAFEST s desetiletou tradicí. Výtěžek ze všech těchto akcí bude věnován oddělení kognitivních poruch AD Centra v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech u Prahy, které se dlouhodobě zabývá výzkumem a především časnou a správnou diagnostikou Alzheimerovy nemoci.

Muzikanti z kapel Mrakoplaš i Isara by rádi přispěli a podpořili boj s Alzheimerem. Zvlášť, když byl touto nemocí postižen zesnulý duchovní otec kapely Mrakoplaš, spisovatel Terry Pratchett a také proto, že se skupina Isara pravidelně věnovala dobročinným akcím a po skončení projektu s boleslavským Centrem 83 hledala způsob, jak pomoci dalším lidem. Cíl a způsob podpory zůstává stejný: Kapely se budou odlehčenou formou snažit poukázat na Alzheimerovu nemoc, oslovovat veřejnost i soukromé subjekty tak, aby byla tato degenerativní nemoc maximálně zviditelněna a aby naše společnost měla možnost poznat, jak prospěšné je podpořit výzkum této nemoci, který pak může pomoci všem postiženým pacientům a jejich rodinám. Stejně tak budou podporovat výzkum AD Centra a hledat dobrovolníky jak mezi zdravými seniory, tak mezi lékaři a studenty, kteří se pak mohou přihlásit do připravených výzkumných programů.

Koncerty proběhnou:

V Mladé Boleslavi, v divadelním sále Domu kultury  Dukelská 1093, na letní scéně na Michalovické Putně  a v Praze, v Divadle v Dlouhé.

Velmi váženými hosty, kteří už potvrdili svou účast na tomto seriálu jsou legendární folkový písničkář Jaroslav Samson Lenk, herečka a zpěvačka Divadla v Dlouhé,  Eva Hacurová, písničkářka Lucie Redlová, Pavel Čadek, Marien a další interpreti, kteří si s Isarou a Mrakoplašem společně zahrají a podpoří tak tyto akce, jejichž výtěžek bude předán  zástupci oddělení kognitivních poruch AD Centra. (www.nudz.cz/adcentrum).

Na podiu, kromě muziky, proběhne i aukce několika raritních a uměleckých děl, které výtvarníci, fotografové a další umělci podílející se na tomto večeru poskytnou zdarma. (např. výtvarník Petr Hilský, fotograf Petr Maršík ml., grafik Zdeněk Häckl, výtvarnice Blanka Lehmannová, Markéta Kalendová a další protagonisté večera, vč. hlavních hostů). Zároveň, v prostorách Divadla v Dlouhé proběhne i výstava obrazů s názvem „Hledání ztracených pohledů“, která tématicky navazuje na celý koncept podzimní benefice. Výtěžek z této prodejní výstavy a aukce bude přidán k financím ze vstupného a bude poskytnut AD centru.

Protože se Mrakoplaši podařilo i v minulých ročnících oslovit zajímavé hosty, (jakými byli např. Petr Janda, Ivan Hlas, Luboš Pospíšil, Roman Dragoun, skupina Traband, Vladimír Merta, Petar Introvič, Ondřej Konrád, Jaroslav Olin Nejezchleba, Slávek Janoušek, Norbi Kovács a další) a podařilo se získat již přes 448 000Kč, očekává, že se spolu s Isarou letos podaří zaujmout mnoho dalších diváků a posluchačů, ti na koncerty dorazí ve velkém počtu, užijí si speciální vystoupení všech umělců. Na výzkum Alzheimerovy nemoci tak přibydou další, tolik potřebné finance.

Termíny akcí:

  • Koncerty „Na scestí“: 30.1., 27.2., 26.3., 23.4., 28.5., 24.9., 29.10., 26.11., 17.12. 2020
  • Festival Isara kontra Alzeimer: 20.6.2020
  • 9. ročník Mrakoplaš kontra Alzheimer: 27.9. 2020
  • Účinkují: Jaroslav Samson Lenk, Eva Hacurová, Isara, Mrakoplaš, Lucie Redlová , Shum Davar, Marien, Pavel Čadek a další…
  • Výtěžek ze vstupného a aukce raritních předmětů bude věnován AD Centru při NUDZ Klecany a FNKV Praha.