Festival Dobršská brána ve svém třetím roce opět nabídne osvěžující vhled do světa soudobé hudby bez dramaturgických kompromisů a formálního žánrového zařazení interpretů. Ti ve tvorbě, kterou představí, volně přechází mezi žánry a kombinují prvky lidové hudby s jazzem a komorní hudbou. Tomu odpovídá i konkrétní dramaturgie festivalu a jeho motto „Brána do světa hudby“.

Jednotícím prvkem třetího ročníku festivalu jsou zpěvačky a zpěváci, resp. jejich hlasy. Ty uslyšíme v různých kombinacích, ve volné improvizaci. Zazní lidové písně, skladby, komponované na odkazu národního folkloru i kompozice určené přímo pro ty které konkrétní interprety nebo interpretky. V doprovodu známých českých či zahraničních muzikantů a uskupení se  představí ženské a mužské hlasy ve skladbách barokních, středověkých a renesančních, ale také hlasy, pracující s improvizací a národními lidovými písněmi (např. Norsko, Japonsko, Afrika, ČR), prostor dostanou představení improvizace, intonace a celkové hudební pohotovosti. Bude znít hudba a zpěv staré i zcela současné, aktuální, vznikající právě v okamžiku vystoupení.

Jednotlivé koncerty festivalu se uskuteční na různých místech Dobrše. Komorní koncerty budou v kostele Zvěstování Panny Marie, některá vystoupení v areálu tvrze a zámku, jiná u kaple sv. Jana a Pavla. Posluchači i hudebníci se tak seznámí s Dobrší a jejími památkami zblízka.

Festival navazuje a zapadá do celosvětového trendu hledání nových souvislostí mezi tradiční, klasickou a soudobou hudbou a vytváří tak svým charakterem jedinečnou hudební událost, která by na české hudební scéně těžko našla srovnání. Festival současně dává nový impulz k setkávání světových hudebníků a českého publika na místě pro mnohé návštěvníky netradičním, přesto s dlouhou tradicí a to také hudební, přesto však mimo tradiční české metropole. Důkazem skutečnosti, že zaměření festivalu bylo vykročení tím správným směrem je úspěch minulého ročníku podpořený hudebními ohlasy ze strany publika a recenzemi hudebních kritiků, na kterém se v průběhu dvou dnů posluchačům představili interpreti z Norska, Švédska, Nizozemska, Japonska, USA, Německa, Rakouska, Polska a ČR. Proběhla tak akce se vskutku evropským přesahem.

Již třetím rokem Sdružení rozšiřuje svou oblast působení nejenom obsahově, ale i lokalitou. Roky prověřené, seč pokaždé nové aktivity sdružení, které každoročně přitahují pestrou škálu umělců, věhlasně známých, profesionálů i amatérů z mnoha uměleckých odvětví, se rozšířily o pořádání ojedinělého hudebního festivalu, který svým specifickým zaměřením přitahuje do jihočeské Dobrše zcela nový druh návštěvníků, muzikantů i laiků. Multiinstrumentální, mezižánrový ráz festivalu skvěle doplňuje unikátnost vybrané lokality a návštěvníci se přirozenou formou seznamují s jejími architektonickými památkami. Prostřednictvím festivalu dochází k jedinečné konfrontaci příchozích návštěvníků s tradičním prostředím jihočeské vesnice, která si ponechala silně historického genia loci a naopak místní obyvatelé jsou motivování k překročení svých pomyslných stínů – myšleno hudebních rozhledů a vytváření nových vazeb a hledání cest k hudebním žánrům a stylům, které na českých vesnicích a mimo hlavní metropole nejsou propagovány a zůstávaly by jim v živém prožitku nedostupné. Nekonformnost vesnického prostředí umožňuje hudbě uvolnění i do experimentálních poloh, a vzniká tak ojedinělý a originální prožitek, značně čerpající i ze zdrojů lidového hudby a v širším kontextu i tohoto prostředí. Projektem festivalu je i jejich znovuoživení a návrat tradičních kulturně-společenských obyčejů vesnice, v rámci festivalu je unikátně otevřen a zpřístupněn objekt bývalého tradičního hostince, dochovaného ve své původní podobě, který jakožto bývalé kulturní centrum znovunabývá svou funkci a získává nový, současný a atraktivní obsah, a to zejména pro místní obyvatele, kteří v současné době jakoukoliv společenskou místnost či prostor postrádají.

Sdružení v oblasti sociálně společenské a v širším slova smyslu kulturním pořádalo v minulých letech také několik hojně navštívených a citovaných sympozií, mezi nimiž zmiňme např. sympozia o obnově památek v regionech Dobrš ´96, sympozium“Místní a ti z města“, MĚSTO versus VESNICE, VESNICE versus MĚSTO, Kultura jako prostředek komunikace (Role kultury při utváření a kultivování komunikace mezi lidmi na vesnici), Občanská společnost a venkov (Občanská sdružení a spolky – 5 let existence Sdružení pro obnovu Dobrše – a co dál?) a další.

V rámci 2. ročníku mezinárodního hudebního festivalu DB se v prostorách místní galerie CoCo zahraniční návštěvníci spolu s českými mohli alespoň ve zkratce seznámit s českou výtvarnou tvorbou (v té době právě probíhající výstavy „ Družina jediné krásy“ = Petr Jedinák_ Štěpám Kafka_ karel Šimon Hlavatý_ Renata Wagnerová, „Scary monsters and super freaks“ = kateřina Barabášová _ Marek Schovánek). Stejně tak 3. ročník MHF 2019 byl měl být příležitostí navázat další kontakty, přiblížit výtvarné a hudební umění právě prostřednictvím doprovodného programu festivalu, pořádaného i v galerii CoCo v historickém prostředí bývalého zámku. Prostřednictvím vícespektrálních aktivit, zacílených na co nejširší publikum tak dochází k hledání a vzniku nové kulturní identity venkova, reflektující potřeby současného člověka 21. století v evropském kontextu.