Česká filharmonie oslavila 4. ledna 120 let od svého založení. Česká pošta vydala k tomuto jubileu sešitek s osmi známkami. Autorem výtvarného návrhu je grafik a malíř Jiří Voves.

„Základní téma všech známek je ‚partitura‘. Smyslem je připomenout dobu vzniku České filharmonie a velikány české hudby, kteří stáli u jejího zrodu a zároveň vyjádřit kontinuitu vývoje do současnosti i budoucnosti České filharmonie a hudby vůbec,“ vysvětluje Jiří Voves.

Jeho slova doplňuje šéfdirigent a hudební ředitel České filharmonie Jiří Bělohlávek: „Nápad zakomponovat do grafického návrhu známek k 120. výročí České filharmonie osobnosti slavných českých skladatelů vznikl při našich úvahách nad projektem s přítelem malířem a grafikem Jiřím Vovsem. Jsou to skladatelé, kteří patří k těm nejmilejším, jejichž hudbu Česká filharmonie nese ve svém štítě a šíří ji po celém světě, a tudíž jsou s námi neodmyslitelně spojeni.

Sešitek s osmi samolepícími známkami vyšel v nákladu 1900 kusů. Známky mají hodnotu A, což odpovídá ceně za vnitrostátní obyčejné psaní do 50 gramů, tedy 13 korunám. Zájemci si mohou známky koupit na pokladnách Rudolfina nebo objednat na webových stránkách České filharmonie. Cena jednoho sešitku je 500 Kč.